VYRER – wielofunkcyjny kondycjoner wody

37,00 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis

VYRER jest płynnym nawozem o działaniu zmiękczającym, który reguluje pH wody używanej do stosowania nalistnego agrochemikaliów. Poprzez zakwaszenie wody produkt umożliwia obniżenie jej twardości, zwiększenie skuteczności działania nawozów do listnych oraz środków ochrony roślin.

Nie dopuszcza do hydrolizy zasadowej substancji aktywnej. Hydroliza to szczególny przypadek solwolizy, czyli reakcji zachodzącej pomiędzy substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem, którym najczęściej jest woda. Hydrolizie ulegają zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne. Dzięki swoim właściwościom płynny nawóz VYRER polepsza zdolności do mieszania się różnych preparatów.

Uzyskanie optymalnego pH cieczy roboczej jest fundamentalne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wielu preparatów grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych fosforoorganicznych, produktów na bazie naturalnych pyretryn i biologicznych środków owadobójczych.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Dostępne opakowania:

1l, 5l, 10l, 20l

Dawkowanie

SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DAWKI:
VYRER dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.
Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się uzyskać.
Zaleca się rozpocząć od ilości 50 ml/100 l wody, stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.
Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia.
Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15 – 0,2%.

Skład

Azot (N) całkowity 3% w/w (3,45% w/v)
Azot (N) amidowy 3% w/w (3,45% w/v)
Tlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 18% w/w (20,7% w/v)

pH (w 1% roztworze wodnym) 2,0 ± 0,5 u. pH