VYRER PLUS – wielofunkcyjny kondycjoner wody

34,00 142,00 

Opis

VYRER PLUS jest płynnym nawozem o działaniu zakwaszającym, który reguluje pH wody używanej do oprysków. Poprzez zakwaszenie wody produkt umożliwia zwiększenie skuteczności działania nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin.
Uzyskanie optymalnego pH cieczy roboczej jest fundamentalne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wielu preparatów grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych produktów na bazie naturalnych pyretryn
i biologicznych środków owadobójczych.

VYRER PLUS ma działanie zwilżające oraz poprawiające przyczepność, dzięki temu ciecz robocza utrzymuje się na roślinie, a następnie równomiernie rozmywa się.

VYRER PLUS nie dopuszcza do hydrolizy zasadowej substancji aktywnej, polepsza zdolności do mieszania się różnych preparatów.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Dostępne opakowania

1L, 5L, 15L, 20L

Dawkowanie

SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DAWKI:
VYRER dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.
Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się uzyskać.
Zaleca się rozpocząć od ilości 50 ml/100 l wody, stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.
Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia.
Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15 – 0,2%.

Skład

Azot (N) całkowity 3% m/m (3,45% m/v)
Azot (N) amidowy 3% m/m (3,45% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity 18% m/m (20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 18% m/m (20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu 18% m/m (20,7% m/v)

pH (w 1% roztworze wodnym) 2,0 ± 0,5 u. pH