MOLYSTAR – zapobiega i uzupełnia niedobory molibdenu

85,00 304,00 

Opis

MOLYSTAR to płynny, wysoko skoncentrowany nawóz, który szybko dostarcza łatwo przyswajalny molibden.
MOLYSTAR zapobiega występowaniu i uzupełnia niedobory molibdenu, przez co zwiększa płodność pyłku kwiatowego. Sprzyja syntezie aminokwasów, aktywuje wiele enzymów oraz zmniejsza zawartość azotanów w tkankach roślinnych, a także wpływa na metabolizm związków fosforowych.
MOLYSTAR zalecany jest do stosowana w uprawach warzyw kapustnych, rzepaku i roślinach strączkowych, w celu zapobiegania redukcji blaszki liściowej oraz zbóż dla poprawy parametrów plonu. W drzewach owocowych zalecany jest przed kwitnieniem w celu zwiększenia ilość wytwarzanego pyłku.
MOLYSTAR stosowany w roślinach rolniczych zwiększa odporność na presję chorób grzybowych i suszę, a także ogranicza wymarzanie roślin, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie plonu.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Dostępne opakowania

0,25L, 1L

Dawkowanie

UPRAWY DAWKOWANIE TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA
Dolistnie*
DRZEWA OWOCOWE 250 – 500 ml/ha Stosować w fazie zielonego pąka oraz podczas wzrostu owoców 30-60% wielkości, a także w przypadku niedoborów.
WARZYWA KAPUSTNE 250 ml/ha Stosować przed kwitnieniem oraz w przypadku zbyt dużej ilości azotanów w liściach. Jesienią w rzepaku i zbożach w fazie 4-6 liścia. W przypadku niedoborów molibdenu.
RZEPAK, ZBOŻA, STRĄCZKOWE, 100-150 ml/ha
ROŚLINY OZDOBNE 100 – 150 ml/ha W przypadku widocznych niedoborów oraz przed kwitnieniem.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Skład

Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity 12% m/m (17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12% m/m (17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu 12% m/m (17,2% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie 0,01% m/m (0,014% m/v)
Molibden (Mo), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie 12% m/m (17,2% m/v)

Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.