Pomoc doradcy agrotechnicznego

Doradcy Agrotechniczni:

Polska Centralna

Magdalena: 885 403 600

Specjalizacja: Warzywnictwo

Marcin:  538 311 090

Specjalizacja: Systemy fertygacyjne

Polska południowa

Zbigniew: 606 783 059

Specjalizacja: Sadownictwo

Arkadiusz: 664 944 075

Specjalizacja: Rolnictwo ogólne

Tomasz: 696 045 091

Specjalizacja: Rolnictwo ogólne

Polska północna
Sebastian: 728 144 115